Reklamační řád

Uživatel má právo na reklamaci Služby, pokud obsluha restaurace Poskytovatele přinese jiné zboží, než je obsaženo v objednávce v Systému. Uživatel osloví obsluhu restaurace a požádá o nápravu doneseného zboží dle Objednávky, pokud je to možné. Uživatel má právo na vrácení peněz pokud objednávka nebude kladně vyřízena do 1hod. Vrácení zaplacené částky proběhne hotově v prostorách restaurace hotelu.
Tento reklamační řád je platný od 16.2.2023